Doel

Menvereniging de “Hamelandse Menners” is opgericht op 11 september 1988 en in het jaar 2002 als zelfstandige vereniging toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. De vereniging stelt zich tot doel:
  • het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS);
  • het (doen) beoefenen van de mensport voor de paarden en pony’s in al zijn verschijningsvormen;
  • het bevorderen van de mensport voor paarden en pony’s in Nederland in de ruimste zins des woords en rekening houdend met de vastgestelde gedragscodes;
  • het bevorderen van de belangen van de leden.