Hamelandse Familie Dag: Minimarathon!

Wegens de coronapauze en alle aandacht die er vorige jaar naar de opening van het Clubhuis uitging, was het er een aantal jaren niet van gekomen om de traditionele Familiedag/barbecue te organiseren. Tijd om wat te verzinnen: het idee ontstond voor een gezamenlijke Minimarathon. Een minimarathon komt uit de mensport en bestaat uit een aantal poortjes met daarbij één of meer marathonhindernissen. De laatste jaren houden steeds meer paardensportverenigingen wedstrijdjes waar ook de ruiters zo’n parcours afleggen.

Een parcours werd ontworpen dat voor iedereen te rijden zou zijn en het was erg leuk om te zien dat 11 menners en 7 ruiters wilden meedoen: het plan kon doorgaan.

Menners

Zondag 1 oktober om 14.00 uur werd gestart. Voor de 11 merendeels ervaren menners leverden de poortjes (die voor de gelegenheid wat breder waren gezet) niet veel problemen op en ook de marathonhindernis werd goed genomen. Uitdaging bleef natuurlijk om alles zo snel en foutloos mogelijk te doen. Hierna nam de middag een hele leuke wending toen ineens onverwachte koetsiers op de bok verschenen met een minimum of zelfs helemaal geen men-ervaring. Een hoofdrol was er hierbij voor de Friezen van de familie Simmelink die, naast hun baas, wel vier debuterende menners veilig en foutloos door de ring brachten. En menster Thess, voor de eerste keer aan de leidsels, stuurde de merrie van de familie Biesheuvel feilloos in een keurige tijd in de rondte.

Ruiters

Na de Menners stonden er 9 paarden- en ponyruiters klaar om aan hun parcours te beginnen. De balkjes en hindernissen waren wel bekend, maar omdat niet alle pony’s de poortjes en tonnen kenden, was er hier en daar wat hulp van hele fitte begeleidsters; zo kwamen ook alle Ruiters goed en veilig rond en om 16.00 was het sportgedeelte, dat met 26 deelnemers een groot succes genoemd kon worden, ten einde.

Met vele handen werd het parcours opgeruimd, de deelnemers brachten hun paarden en pony’s naar huis en om 17.00 gingen de vuren aan voor de barbecue.

Familie- en Rijstijlprijzen

Iedereen aanwezig: tijd voor de prijsuitreiking. Hoewel het uitdrukkelijk niet de opzet was een competitie van de dag te maken, stelde een spontaan gevormde en onpartijdige jury toch vast dat er wat deelnemers in het zonnetje gezet mochten worden. Het kostte geen moeite de uitslag vast te stellen: met 3 deelnemers, uit 3 generaties, ging de 2e plaats in de strijd om de Hamelandse Familie Prijs naar de familie Lourens. Afgetekende winnaar van de Familie Prijs was de familie Mengerink, met maar liefst 5 deelnemers uit 3 generaties: van harte gefeliciteerd!

Daarnaast was de gedachte dat het in de tijdgeest is om paardvriendelijkheid en partnerschap te stimuleren. Daarom prijzen voor Rijstijl in mennen en rijden. Bij het mennen ging de 2e prijs Rijstijl naar Nieke Kreunen. Nieke ment sinds kort, maar ze stuurde haar pony Misty heel mooi en vloeiend door de hindernissen. De eerste prijs Rijstijl was voor Hendrik Jan Ligtenbarg. Ook een soepel parcours, waarbij de doorslag gaf dat zijn paard de zig-zag hindernis uitvoerde met galopchangementen. Als extra ontving de debuterende Philip Stein een speciale prijs voor aanstormend men-talent.

Voor de prijzen voor de Ruiters oordeelde de jury zich dermate ondeskundig dat aan Mieke gevraagd werd een keuze te maken. Na een zorgvuldige beoordeling, op 3 aparte punten (waaronder ” Happy Horse “!) was het resultaat: Fiep v d Belt: 2e plaats: (“complimenten “, aldus Mieke, “de pony had het hele parcours de oortjes erop! “) en een eerste plaats voor Femke Mengerink. Goed gedaan!

De barbecue werd vervolgd en smaakte uitstekend, en zo konden we met 60 leden, vrienden, donateurs en hun aanhang een heel geslaagde Hamelandse Familiedag 2023 afsluiten. Dank aan alle deelnemers voor hun enthousiasme en aan alle helpers voor hun inzet!

Impressie Menparcoursen:

Impressie Ruiterparcoursen en de Prijsuitreiking:

Impressie op YouTube: